Meniu

DNR nurašymas (transkripcija)

DNR nurašymas (transkripcija) – RNR biosintezė, kurios metu kopijuojama DNR nukleotidų seka. Prokariotų nurašymo (transkripcijos) vienetas (vienu metu nurašomas RNR segmentas) yra operonas o eukariotų – genas. Operoną sudaro promotorius (trumpa DNR nukleotidų seka, prie kurios jungiasi RNR polimerazė ir nuo kurios pradedami kopijuoti struktūriniai genai); operatorius (trumpa DNR nukleotidų seka, valdanti struktūrinių genų raišką); struktūriniai genai (vienas ar keli genai, koduojantys to paties apykaitos proceso fermentus ir perrašomi kartu). Eukariotų RNR sintezės metu informacija nurašoma nuo tam tikro struktūrinio geno, kuris dažniausiai vadinamas tiesiog genu. Žinduolių genai yra didesni ir sudėtingesni už prokariotų. Koduojančios jų nukleotidų sekos – egzonai (E) – kaitaliojasi su nekoduojančiomis sekomis – intronais (I). Todėl naujai sintetinama RNR molekulė (pre-RNR) turi informatyvias ir neinformatyvias sritis. Neinformatyvios sritys RNR molekulei nereikalingos. Intronai iš pirminio sekoskaičio pašalinami pre m-RNR brendimo metu. Intronų pašalinimas ir egzonų sujungimas vadinamas splaisingu. Visą RNR biosintezės (transkripcijos) mechanizmą galima suskirstyti į tris etapus: pradėtį (iniciaciją), ilginimą (elongaciją) ir baigmę (terminaciją). Prokariotų ir eukariotų RNR biosintezės (transkripcijos) procesai šiek tiek skiriasi. Eukariotų RNR biosintezės (transkripcijos) mechanizmas yra sudėtingesnis nei bakterijų, nes yra sudėtingesni patys eukariotų genai. Prokariotai turi vieną RNR polimerazę, o eukariotų ląstelės – keletą, ir jos visos atlieka tam tikras funkcijas.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha