Meniu

DNR nurašoma grandinė

DNR matricinė grandinė – dvigrandės DNR grandinė, kuri, vykstant nurašymui (transkripcijai) yra nurašoma (transkribuojama). Naujai sintetinamos RNR molekulės nukleotidų seką lemia DNR, kurios viena grandinė atlieka matricos funkciją. Susintetinta RNR molekulė yra jai komplementari. Vienu metu nurašoma (transkribuojama) tik viena DNR grandinė. Ši grandinė yra vadinama matricinė DNR, o antroji, kuri šiuo metu nėra aktyvi, koduojančiąja, arba ne matricinė (ji komplementari matricinės grandinei). Po nurašymo (transkripcijos) susidariusio RNR transkripto nukleotidų seka yra tapati koduojančiai DNR grandinei, tik vietoje TMP RNR molekulėje yra UMP.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha