Meniu

DNR dviguboji spiralė

DNR dviguboji spiralė – D. Votsono ir F. Kriko (J. D. Watson ir F. H. C. Crick) pasiūlytas DNR antrinės struktūros modelis. Remdamiesi E. Čargafo (E. Chargaff) nustatytu vienodu A ir T bei G ir C bazių kiekiu DNR molekulėse ir M. Vilkinso (M. Wilkins) ir R. Franklin (R. Franklin) DNR rentgeno difrakcijos tyrimais, J. D. Votsonas ir F. H. C. Krikas pasiūlė DNR erdvinės struktūros modelį. Dvi spiralinės grandinės sudarytos iš deoksiribozių fosfatinių grandinių, prie šių deoksiribozių prisijungusios azotinės bazės yra nukreiptos į spiralės vidų. Dvi grandinės viena su kita yra susijungusios vandeniliniais ryšiais, atsirandančiais tarp skirtingų grandinių azotinių bazių. Norint, kad grandinės galėtų sudaryti vandenilinius ryšius, kiekvienos grandinės purino bazės turi atitikti kitos grandinės pirimidino bazes. Vandeniliniai ryšiai susidaro tik tarp adenino ir timino bei citozino ir guanino. Taigi vienos DNR grandinės seka lemia kitos DNR grandinės seką. Dvi grandinės yra antiparalelinės. Tai reiškia, kad fosfodiesteriniai ryšiai tarp deoksiribozių vienoje grandinėje eina 3ꞌ-5ꞌ kryptimi, o kitoje grandinėje – 5ꞌ-3ꞌ kryptimi. Daugelyje organizmų tik viena iš dviejų grandinių (matricinė DNR grandinė) yra nurašoma (transkribuojama).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha