Meniu

DNR biosintezė, DNR replikacija

DNR biosintezė, DNR replikacija (dvigubėjimas) – fermentų katalizuojama polinukleotidinė DNR sintezė ant DNR užpildo (matricos). Vykstant replikacijai prie atsiskyrusių motininės DNR polinukleotidinių grandinių jungiasi komplementarieji nukleotidai ir sintetinamos naujos grandinės. Taip iš vienos motininės molekulės susidaro dvi tapačios DNR molekulės. Viena grandinių yra iš motininės DNR, o kita, naujai sintetinama – dukterinė. Toks DNR biosintezės (replikacijos) būdas buvo pavadintas pusiau konservatyviuoju. Susidariusios dvi dvispiralės DNR molekulės pasiskirsto tarp dviejų dukterinių ląstelių. Cheminis DNR dvigubėjimo (replikacijos) mechanizmas yra tapatus ir prokariotų, pvz., E. coli, ir eukariotų, tarp jų, ir žmogaus, nors prokariotų ir eukariotų fermentai, dalyvaujantys šiame procese, yra skirtingi.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha