Meniu

De novo timino nukleotidų sintezė

De novo timino nukleotidų sintezė – timino nukleotidų biosintezė iš nenukleotidinių pirmtakų. Proceso pradžia tokia pati kaip UMP sintezės. Azoto bazė uracilas sintetinama iš karbamoilfosfato ir aspartato, po to prisijungia ribozės-5-fosfatas ir susidaro UMP. Deoksiribonukleozidų trifosfatai yra sintetinami iš ribonukleozidų difosfatų. Ribozė redukuojama, tik įeidama į nukleotido sudėtį. Reakciją katalizuoja fermentas ribonukleozido difosfato reduktazė. Deoksiribonukleozidų biosintezės metu vyksta du specifiniai procesai: ribozės virsmas deoksiriboze ir uracilo virsmas timinu. Timidilato (dTMP) pirmtakas yra deoksiuridino monofosfatas (dUMP). dTMP susidarymą iš dUMP katalizuoja timidilato sintezė.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha