Meniu

δ-aminolevulino rūgštis

Ji dar vadinama 5-aminolevulino rūgštimi. Katalizuojant d-aminolevulinato sintazei (ALR-sintazei) mitochondrijų užpilde (matrikse), kur susidaro vienas iš šios sintazės produktų sukcinil-KoA, iš glicino ir sukcinil-KoA sintetinama d-aminolevulino rūgštis. Tai – pirmoji reguliuojama hemo sintezės reakcija. Ji panaudojama hemo biosintezei arba, katalizuojant d-aminolevulinato deaminazei, virsta a-ketoglutaro rūgštimi. d-aminolevulino rūgštis yra tetrapirolų biosintezės tarpinis produktas.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha