Meniu

Chromosomos

Chromosomos yra branduolio struktūros, jose ypatingu būdu pasiskirsčiusi genetinė medžiaga. Interfazės metu genetinė medžiaga vadinama chromatinu, ląstelės dalijimosi metu chromatinas kondensuojasi ir virsta struktūra, vadinama chromosomomis. Svarbiausios cheminės medžiagos, sudarančios genetinę medžiagą, yra DNR ir baltymai. Chromatiną sudaro DNR siūlai, besivyniojantys apie baltyminius diskus – nukleosomas. Tokioje struktūroje genetinė medžiaga gali reduplikuoti, atlikti transliaciją (perdavimą). Ląstelei dalijantis, chromatinas kondensuojasi ir virsta trumpučiu kūneliu – chromosoma. Skirtingų organizmų, net ir to paties organizmo chromosomos skiriasi. Pati chromosoma sudaryta iš dviejų išilgai einančių siūlų – chromatidžių. Kompaktinės chromosomos yra lazdelės formos arba apvalios. Chromosomoje yra skiriama pirminė persmauga – centromera ir pečiai. Žmogaus somatinėse (kūno) ląstelėse yra 46 chromosomos (katės – 38, bulvės – 48 chromosomos), šis skaičius vadinamas diploidiniu (2n) chromosomų rinkiniu. Diploidiniame rinkinyje kiekviena chromosoma turi panašaus dydžio ir formos antrininkę – tai yra homologinės chromosomos. Jose išsidėsto požymį lemiantys aleliniai genai. Perpus mažesnis neporinis chromosomų rinkinys vadinamas haploidiniu (n). Jis nurodo, kiek yra skirtingų (nehomologinių) chromosomų. Haploidinis chromosomų rinkinys yra lytinėse ląstelėse. Atsižvelgiant į centromeros vietą, yra skiriami trys chromosomų tipai: akrocentrinės chromosomos yra lazdelės formos, centromera yra viename gale; metacentrinės chromosomos – centromera yra centre; submetacentrinės chromosomos – chromosomos panašios į segtuką su skirtingais pečiais, jų centromera ne centre. Ir vyrai, ir moterys normaliai turi 23 chromosomų poras, bet vyrų vieną iš šių porų sudaro skirtingos chromosomos. Didesnioji šios poros chromosoma yra X, mažesnioji – Y. Jos vadinamos lytinėmis chromosomomis, nes jose yra genų, lemiančių lytį. Kitos chromosomos yra vadinamos autosomomis – tai visos likusios chromosomos, išskyrus X ir Y. Kariotipe chromosomos yra išdėstomos pagal dydį ir numeruojamos, pradedant nuo didžiausios ir baigiant mažiausia.

Ligos.lt

1 – chromatidė; 2 – centromera; 3 – trumpasis petys; 4 – ilgasis petys.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha