Meniu

Chloroplastai

Augalinės ląstelės žalią pigmentą chlorofilą turinti plastidė, atliekanti fotosintezės funkciją. Chloroplastų yra aukštesniųjų augalų lapuose, prie stiebo paviršiaus ir jaunuose vaisiuose. Aukštesniųjų augalų ląstelėse būna nuo 10 iki 200 lęšio formos chloroplastų. Apvalkalėlis sudarytas iš dviejų membranų, kurios gaubia bespalvę stromą. Stromoje išsidėsčiusios fotosintetinės membranos – tilakoidai, kurie kaip monetos sudėti vienas ant kito ir sudaro granas su chlorofilu. Viename chloroplaste gali būti šimtai granų. Išorinė membrana yra laidi įvairiems jonams ir elektrocheminio gradiento nesukuria. Veikianti fotosintezės šviesos stadijos sistema sukuria didelį H+ gradientą skersai tilakoidų membranų. Šį gradientą tilakoido membranoje esanti H+-ATFazė naudoja didžiaenergiam (makroenerginiam) junginiui ATF pagaminti. Tilakoidų membranose vyksta fotosintezės šviesos stadijos reakcijos. ATF reikia stromoje vykstančiai  fotosintezės tamsiai stadijai ir krakmolo grūdelių gamybai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha