Meniu

Čargafo principai

Tai yra nukleotidų sudėties dėsningumo principai. E. Čargafas, išanalizavęs tam tikrų DNR nukleotidinę sudėtį, pastebėjo tris dėsningumus, kurie dabar vadinami Čargafo principais. Purininių ir pirimidininių bazių skaičius DNR yra vienodas (Ade+Gua=Cyt+Thy). Visose DNR adenino yra tiek, kiek ir timino (Ade=Thy), o guanino – kiek citozino (Gua=Cyt). Heterociklinių bazių, prie kurių C(-6) atomo prisijungusi aminogrupė, ir heterociklinių bazių, prie kurių C(-6) arba C(-4) atomo prisijungusi oksogrupė, yra po lygiai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha