Meniu

Antifermentai

Antifermentai (antienzimai, antizimai) yra baltymai arba polipeptidai, kurie pasižymi fermentus slopinančiomis savybėmis. Panašioms medžiagoms priklauso tripsino slopikliai, rasti sojos pupelėse, ir serumo antitripsinas. Gyvulių kepenyse nustatytas ornitindekarboksilazės antifermentas. Antifermentai greičiausiai sudaro sunkiai skaidomus kompleksus su atitinkamais fermentais ir taip juos pašalina iš cheminės reakcijos. Kartais slopiklis yra fermento pirmtako sudėtinė dalis, pvz., pepsinogenas – pepsino, arba yra sudėtinių fermentų kompleksuose, pvz., proteinkinazėse ir proteinfosfatazėse, katalizuojančiose fosfoacilinimo ir defosforilinimo procesus gyvuosiuose organizmuose. Iki šiol nenustatyta, ar antifermentai yra tikrieji slopikliai, ar receptoriniai subvienetai. Pavyzdžiui, reguliacinis subvienetas (R) proteinkinazėje ir slopinamasis subvienetas proteinfosfatazėje.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha