Meniu

Aminotransferazės

Tai – grupė fermentų (EC 2.6.1), katalizuojanti aminogrupės pernašą nuo aminorūgšties ant ketonorūgšties. Susidaro nauja aminorūgštis ir nauja ketonorūgštis. Pusiausvyros konstanta daugelio tokių reakcijų yra artima vienetui (Kp»1), todėl transamininimo procesas yra lengvai grįžtamasis. Aminotransferazių kofermentas yra piridoksalfosfatas (vit. B6, PLP). Aminotransferazių nustatyta ir citoplazmoje, ir eukariotų ląstelių mitochondrijose. Jos skiriasi tarpusavyje fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis. Žmogaus ląstelėse nustatyta daugiau kaip 10 aminotransferazių, besiskiriančių substratų specifiškumu.

Transamininimo reakcijose gali dalyvauti beveik visos aminorūgštys, išskyrus liziną, treoniną ir proliną. Aminotransferazės aktyvi forma susidaro piridoksalfosfatui prisijungus prie lizino aminogrupės stipria aldimino jungtimi.

Ligos.lt

Lizinas, užimantis 258 padėtį, įeina į fermento aktyvųjį centrą. Be to, tarp fermento ir piridoksalfosfato susidaro joninės jungtys, kuriose dalyvauja krūvį turinčios fosfatinės grupės ir fermento piridino žiedo azotas. Šiuo atveju piridoksalfosfatas yra aminogrupės nešiklis, čia svarbią reikšmę turi aldehidinė grupė, kuri gali grįžtamai prijungti įvairius aminus, susidarant Šifo bazėms. Transamininimo reakcija vyksta dviem stadijomis. Jų metu piridoksalfosfatas grįžtamai sudaro laisvą aldehidinę grupę ir piridoksinaminofosfatą. Pirmos stadijos metu prie piridoksalfosfato fermento aktyviajame centre aldimino ryšiu prisijungia pirmo substrato (aminorūgšties) aminogrupė. Susidaro kompleksas: fermentas-piridoksalfosfatas ir ketonorūgštis. Šiame procese tarpininkai yra dvi Šifo bazės. Antros stadijos metu kompleksas fermentas-piridoksalfosfatas jungiasi su a-ketonorūgštimi (antrasis substratas) ir vėl per tarpines 2 Šifo bazes aminogrupes perduoda ketonorūgščiai. Fermentas grįžta į savo pirminę formą ir susidaro nauja aminorūgštis. Dažniausiai transamininimo reakcijose dalyvauja aminorūgštys, kurių audiniuose yra daugiau negu kitų – glutamatas, alaninas, aspartatas, ir jas atitinkančios ketonorūgštys – a-ketoglutaratas, piruvatas, oksalacetatas.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha