Meniu

Aminorūgštis

Bendra formulė – H2N – CHR – COOH. Pavienių aminorūgščių struktūra skiriasi radikalais. Atsižvelgiant į juos, skiriamos trys pagrindinės aminorūgščių grupės: alifatinės, aromatinės ir heterociklinės. Alifatinės dar skirstomos į monoaminomonokarboksi- ir monoaminodikarboksirūgštis. Trijų aminorūgščių cisteino, cistino ir metionino molekulėje yra sieros atomas. Aminorūgštys yra bespalvės kristalinės medžiagos. Išskyrus gliciną, jos visos turi asimetrinį anglies atomą ir yra optiškai aktyvios. Į žmogaus baltymų sudėtį įeina 20 pavienių aminorūgščių. Vienos iš jų yra nepakeičiamosios (esencialinės), kitos – pakeičiamosios, nes gali būti sintetinamos.

Pakeičiamosios ir nepakeičiamosios aminorūgštys

Ligos.lt

* – iš dalies pakeičiamosios aminorūgštys

Visų aminorūgščių katabolizmo metu susidaro šešios medžiagos, kurios įsitraukia į bendrą katabolizmo procesą. Šios medžiagos yra piruvatas, acetil-KoA, a ketoglutaratas, sukcinil-KoA, fumaratas ir oksalacetatas. Aminorūgštys, iš kurių katabolizmo metu susidaro tarpiniai Krebso ciklo produktai (a-ketoglutaratas, sukcinil-KoA, fumaratas) ir jie vėliau verčiami galutiniu produktu oksalacetatu ir gali būti panaudoti glikogenezei, vadinamos glikogeninėmis aminorūgštimis. Kai kurios aminorūgštys katabolizmo metu paverčiamos acetoacetatu (Lys, Leu) arba acetil-KoA (Leu) ir gali būti panaudotos acetoninių medžiagų sintezei. Jos vadinamos ketogeninėmis. Daugelis aminorūgščių panaudojamos gliukozės ir acetoninių medžiagų sintezei, nes katabolizmo metu susidaro du produktai – atitinkamas Krebso ciklo metabolitas ir acetoacetatas (Tyr, Phe, Trp) arba acetil-KoA (Ile). Tokios aminorūgštys vadinamos mišriomis arba glikoketogeninėmis.

Beveik visos gamtinės aminorūgštys (išimtis – metioninas) reaguoja su a-ketoglutaro rūgštimi. Šioje transaminazių katalizuojamoje reakcijoje susidaro glutamo rūgštis ir atitinkama a-ketonorūgštis. Susidariusi glutamo rūgštis, katalizuojant glutamato dehidrogenazei, oksidaciniu būdu deamininama:

Ligos.lt

Suminė šio proceso lygtis būtų:

Ligos.lt

Aminorūgščių klasifikacija, atsižvelgiant į susidariusią beazotinę liekaną:

Ligos.lt

Aminorūgščių simboliai

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha