Meniu

Aminoacil-tRNR-sintetazės

Tai – grupė fermentų, katalizuojančių aminoacil-tRNR susidarymą. Fermentas pasižymi dideliu specifiškumu ir katalizuoja tik vienos aminorūgšties prisijungimą prie tam tikros tRNR. Taigi šiai fermentų grupei priklauso 20 pavienių fermentų, t. y. tiek, kiek aminorūgščių žmogaus organizme įeina į baltymų struktūras (pvz., glutamatui – glutamil-tRNR sintetazė, histidinui – histidil-tRNR sintetazė). Jos vykdo aminorūgščių aktyvinimą dviem stadijomis. Pirmos stadijos metu aminorūgštis prisijungia prie fermento su ATP, sudarant tarpinį didžiaenergį (makroenerginį) junginį – aminoacil-AMP. Antros stadijos metu aminoaciladenilato liekana, prijungta prie fermento, reaguoja su atitinkama tRNR, sudaro aminoacil-tRNR.

Ligos.lt

Aminorūgštis prijungta prie trečio arba antro ribozės anglies atomo tRNR 3ꞌ-gale, čia visų tRNR seka yra –C – C – A. Didelis fermento specifiškumas yra svarbus genetinės informacijos perdavimui (transliacijai). Energija, esanti aciladenilato didžiaenergėje (makroenerginėje) jungtyje (aminoacil-tRNR), panaudojama peptidinei jungčiai sudaryti baltymo sintezėje.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha