Meniu

Alkoholinis rūgimas

Kai kurių mikroorganizmų, pvz., mielių ląstelėse, glikolizė vyksta beveik taip pat, kaip ir žinduolių ląstelėse. Tačiau skirtingai negu aukštesniųjų eukariotų, mielėse susidaręs piruvatas toliau skaidomas bedeguoniu būdu, t. y. vyksta piruvato fermentacija, kuri prasideda dekarboksilinimu:

Šią reakciją katalizuoja piruvatdekarboksilazė, (EC 4.1.1.1) kurios kofermentas yra tiamino difosfatas. Aukštesniųjų eukariotų ląstelėse piruvatdekarboksilazės nėra. Reakcijos metu susidaręs acetaldehidas, veikiant alkoholdehidrogenazei, yra redukuojamas iki etanolio.

Acetaldehido redukcijai yra naudojamas glikolizės metu susidaręs NADH+H+. Taip redukuojant acetaldehidą, yra nuolat atnaujinamas NAD+. Jis nedelsiant panaudojamas glikolizės metu susidarančiam 3-fosfoglicerolio aldehidui oksiduoti. Todėl alkoholinio rūgimo metu mielių ląstelės NADH+H+ nekaupia. Suminė alkoholinio rūgimo lygtis yra tokia:

Rašyti komentarą

Captcha