Meniu

Alkilinimo medžiagos (agentai)

Cheminės medžiagos, kurios gali atiduoti alkil- (dažniausiai metil- arba etil-) grupes. Skirstomi į vienaveiksmius (monofunkcinius) (dimetilsulfatas, etilmetanosulfatas), perduodančius vieną funkcinę grupę, ir dviveiksmius (bifunkcinius) (ipritas, ciklofosfoamidas), galinčius sąveikauti su keliomis molekulėmis arba su tam tikromis makromolekulės dalimis ir jas chemiškai sujungti. Alkilinimo medžiagoms dažnai būdingas kancerogeninis ar mutageninis poveikis, tačiau tam tikros iš jų vartojamos gydyti vėžį. Biologinės alkilinimo medžiagos yra aktyvinti vienangliai fragmentai. Cheminės alkilinimo medžiagos dažnai naudojamos makromolekulių biosintezės metu, norint apsaugoti aktyvias funkcines grupes, taip pat fermentų ir receptorių aktyviesiems centrams tirti.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha