Meniu

Akustika

Ji nagrinėja fizikines garso savybes, o klausą ir jos sutrikimus – audiologija (angl. audiology).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha