Meniu

Aktomiozinas

Tai yra funkcinis raumenų vienetas, sudarytas iš aktino ir miozino. Fosforilintam miozinui susijungus su F-aktinu, susidaro kontraktilinis (sutraukiamasis) baltymas aktomiozinas. Jis pasižymi ATPazės aktyvumu, kuris skiriasi nuo miozino ATPazės aktyvumo. Jo aktyvumas labai padidėja, esant stechiometriniams F-aktino kiekiams. Jis aktyvinamas Mg2+ ir slopinamas etilendiamintetraacetato (EDTA) ir didelių ATP koncentracijų. Tuo tarpu miozino ATPazės aktyvumas slopinamas Mg2+ jonų, aktyvinamas EDTA ir neslopinamas didelių ATP koncentracijų. Abiejų fermentų optimali pH taip pat yra skirtinga.

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha