Meniu

Adenozintrifosfatas (ATP)

ATP-molekulė yra makroergas, kurio molekulėje yra trys fosfoanhidridinės jungtys. ATP kaupia biologinę energiją ir ją naudoja ląstelių funkcijoms. Didžiausias energijos kiekis sukauptas molekulės gale, jos galinis fosfatas vandeninėje terpėje lengvai disocijuoja. Šios hidrolizės produktai – ADP ir neorganinis fosfatas Pn. Laisvos energijos pokytis sudaro 7,3 kcal/mol. Normaliai ląstelėje (pH 7,0, temperatūra 37 °C) faktiška hidrolizės energijos reikšmė gali būti iki 12 kcal/mol. ATP yra pagrindinis laisvos energijos donoras biologinėse sistemose. Ląstelėje ATP energija panaudojama per minutę nuo jos susidarymo.

Ligos.lt

Atitinkamų nukleozidų di ir monofosfatinių formų bei ATP struktūra

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha