Meniu

3,3-dimetilalildifosfatas

3,3-dimetilalildifosfatas – vienas iš tarpinių cholesterolio sintezės produktų. Izomerizuojantis (kintant dvigubojo ryšio padėčiai) iš izopentildifosfato susidaro 3,3-dimetilalildifosfatas, kuris kondensuoja su kita izopentildifosfato molekule ir susidaro junginys iš 10 anglies atomų – geranildifosfatas.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha